Styrkonsult

Teknikkonsult 

Ackre TotalConsult AB är ett konsultföretag som är specialist på tekniska installationer inom fastighetssektorn.

Företaget startades 1994 i Mölndal och vi har därifrån bedrivit vår verksamhet med inriktning på den privata sektorn samt beställare inom stat och kommun. Verksamheten flyttade till Kungsbacka 2006.

Bred erfarenhet

Från Installatörsbranschen

Varit verksam som: elinstallatör, konstruktör, projektledare, informatör, entreprenadsäljare mm  inom: El, Tele, Belysning, Hiss, Styr och Övervakning

Från Konsultbranschen

Över 25 års erfarenhet som El- samt Styr och Övervakningskonsult i nära samarbete med VVS- och Bygg-konsulter vid Projekteringar, Besiktningar, Kontrolluppdrag, Projektledning, Drift och underhållsinstruktioner, CE-märkning, Installationssamordning mm

Vi erbjuder hjälp till

Byggare och Byggherrar under entreprenadskedet med:
Företagsoberoende samordning mellan VVS, Styr, EL och BYGG-projektörer samt Teknikkunskap

  • Utrymmessamordning
  • Projekteringssamordning
  • Styrprojektering
  • Installationskontroll
  • Besiktningar El och Styr
  • Installationssamordning
  • Samordnad provning
  • CE-märkning